Boken ’Den byggda formens betydelse’ är publicerad

Publicerad den

Boverket har tagit fram en kunskapsöversikt om ”den byggda formens betydelse” för att ”främja utvecklingen av hållbara och kvalitativa livsmiljöer runt om i landet som är berikande för människor”. Alexander Ståhle, VD på Spacescape och teknologie doktor i stadsbyggnad från KTH, har bidragit med två kapitel i boken – ”Det byggda transportlandskapet” och ”Gatans form och funktioner”, där den senaste stadsbyggnadsforskningen beskrivs och förklaras.

Riksarkitekten Helena Bjarnegård skriver i bokens förord: ”Mer kunskap om den byggda formens betydelse behövs. Fler behöver förstå och kunna argumentera för att byggd form skapar värden. Fler behöver också bli skickliga på att, utifrån kunskap och erfarenhet, organisera, forma och utveckla den byggda miljön. Detta för att bidra till hållbara och berikande platser i städer, samhällen och på landsbygden samt i förlängningen till samhällsbygget i stort. Boverket vill med denna kunskapsöversikt engagera och ge användbara argument till dem som arbetar med att planera, utveckla och förvalta byggd miljö i landets kommuner genom att göra kunskap från forskning lättillgänglig. För att utveckla hållbara och berikande livsmiljöer behövs naturligtvis även fungerande processer, öppna inkluderande dialoger, modiga politiker och tjänstepersoner och inte minst skickliga personer med kreativ, gestaltande och skapande förmåga. Men trots allt är kunskap grunden för vårt arbete på alla nivåer.”

Boken kan laddas ner här.

Läs mer om projektet här.

Kontakta Alexander Ståhle om du har frågor om Spacescapes forskningsprojekt.