Bostadsläget blir rikstäckande

Publicerad den

Spacescape har under de senaste åren arbetat med forskningsprojektet Bostadsläget som är finansierat av Energimyndigheten, med målet att ta fram en öppen plattform för bostadssökande att hitta stadsdelars kvaliteter, boende- och transportkostnader, energianvändning och klimatpåverkan. I en omvälvande tid med räntesmällar, inflation och energikris har många hushåll onekligen fått det tufft ekonomiskt. Projektet har syftat till att synliggöra bostadslägets avgörande betydelse för hushållens kostnader, och att lyfta fram de stora dolda kostnader som hushållens transporter kan innebära.

Det finns idag en betaversion av plattformen som omfattar Stockholm, Göteborg och Uppsala och projektet har nyligen fått nya medel från Energimyndigheten för att skapa en nationell plattform. Tillsammans med RISE, Trivector och Evidens ska Spacescape under 2024 utveckla plattformen till att omfatta hela Sverige. Även bostadsbyggandets konsekvenser på ekonomi, energi och klimat för planerande kommuner, byggaktörer och samhället i stort ska analyseras i projektet.

Testa gärna betaversionen www.bostadslaget.com för Stockholm, Göteborg och Uppsala. Läs mer om projektet på Energimyndighetens hemsida eller i slutrapporten för det hittills genomförda arbetet.