Framtider för Jaxtorget

Publicerad den

Jaxtorget är det centrala torget i området Jakobsgårdarna i Borlänge. Området byggdes i slutet av 70-talet och både torget och området är i behov av upprustning. På senare tid har flera butiker lagt ned och torget upplevs som tråkigt och otryggt av de boende. Samtidigt finns ett begränsat tryck för att på kort sikt bygga nytt i området.
Spacescape har utifrån analyser av användningen av de offentliga rummen i området samt stadsstrukturanalyser tagit fram tre scenarier för Jaxtorget och Jakobsgårdarna. Scenarierna baseras på olika möjliga utvecklingsmöjligheter för området: servicenivån kan antingen fortsätta minska, behållas i befintligt skick eller utvecklas. Beroende på utveckling utformas de offentliga rummen på olika sätt.