Mölnlycke Centrum

Publicerad den

Idag är förtätningstrycket på Mölnlycke centrum stort. Samtidigt har kommunen en tydlig målsättning att minska bilberoendet och skapa attraktiva stadsmiljöer. Med denna bakgrund anlitades Spacescape för att stötta kommunens arbete med stadslivsobservationer, stadskvalitetanalyser, workshops och plan- och stadsmiljöillustrationer.

För att undersöka möjligheterna till att öka stadskvaliteten i Mölnlycke centrum analyserades kommunens programskiss. Analysen användes sedan till grund för en workshop där kvaliteter, brister och möjligheter diskuterades. Med hjälp av workshopen sammanställde Spacescape sedan rekommendationer, både i form av en planstruktur och med före-efterbilder i olika stadsmiljöer.

Spacescapes analyser har använts av kommunen för att visa på hur en mer mänsklig skala och fler stadskvaliteter kan utvecklas.