Renmarkstorget medborgardialog

Publicerad den

Renmarkstorget är ett av Umeås centrala torg. Torget ska inom de kommande åren göras om och innan planeringen påbörjas ville Umeå kommun veta vad invånarna tycker om torget idag. Spacescape lade upp en digital dialog via Placetoplan och analyserade och sammanfattade dialogen efter dess slut. Dialogen blev uppmärksammad lokalt och medialt. Fler än 2000 personer lämnade synpunkter och svaren analyserades utifrån olika perspektiv för att upptäcka eventuella skillnader mellan män och kvinnor eller unga, vuxna och äldre.
Till följd av det stora intresset hos allmänheten och den debatt som dialogen hade väckt behövde sammanställningen göras skyndsamt och rapportens formuleringar kring resultat och slutsatser noga övervägas.