Den verkliga trädgårdsstaden och stadsutvecklingen

Publicerad den

I rapporten ”Den verkliga trädgårdsstaden” undersöker Spacescape och Evidens, på uppdrag av Hyresgästföreningen, de ekonomiska, sociala och miljömässiga avtrycken för olika bebyggelsetyper. Sveriges byggda miljöer i städer delas in i fyra typer: kvartersstad, modernistisk stad, trädgårdsstad och villaområde. Dessa jämförs med varandra i sina anspråk på mark, investeringskostnader, kommunala driftkostnader, segregation, klimatavtryck, folkhälsa och transportkostnader.

Rapporten visar att villaområden har genomgående högst investerings- och driftkostnad ur ett kommunalt perspektiv. De har störst klimatpåverkan, är mest bilberoende, kräver högst kostnader för kollektivtrafik och tar överlägset upp mest skogs- och jordbruksmark. Betyder det att vi måste välja bort småhusdrömmen när vi i allt högre utsträckning samlas i städer?

I rapportens avslutande del beskrivs fördelarna med trädgårdsstaden som den ursprungligen var tänkt, en blandad bebyggelse med småhus, radhus och låga flerbostadshus som möter önskningar om både marknära boende och gröna kvaliteter och samtidigt erbjuder närhet till stadens målpunkter.

Rapporten beskriver också vilka verktyg planeringen kan använda för att skapa större mångfald i bostadsbeståndet och samtidigt skapa en livskraftig stad och hållbar stadsutveckling.

Se filmerna om Den verkliga trädgårdsstaden:

Trailer

Del 1. Stadsbyggnadshistoria

Del 2. Sveriges markanvändning

Del 3. Transporter och bilinnehav

Del 4. Energi- och klimatpåverkan

Del 5. Hushållsekonomi

Del 6. Samhällsekonomi

Del 7. Bostadsefterfrågan

Del 8. Segregation

Del 9. Folkhälsa

Del 10. Forskningsläget

Del 11. Planerings- och bostadspolitiken

Del 12. Så skapas framtidens trädgårdsstäder

Del 13. Rekommendationer

Läs rapporten här och ladda ner PowerPoint-presentation om Den verkliga trädgårdsstaden här. Studera Spacescapes planprogram för trädgårdsstaden Odlaren i Eskilstuna här.

Se debattartikel i Bostadspolitik.se och artikel i Fastighetstidningen.

För frågor, kontakta Alexander Ståhle.