En cykelstad för alla!

Publicerad den

Spacescape har utvecklat en ny metod för att analysera cykelstäder, den s.k. cykelstadsmodellen. Modellen kombinerar forskningsbaserade analysmetoder med undersökningar av de lokala cyklisternas preferenser och leder fram till såväl politiskt, lokalt och vetenskapligt väl förankrade förslag på fysiska åtgärder i cykelnätet. Analysens bredd av kartlagda cykelstadskvaliteter och detaljeringsnivå gör troligtvis cykelstadsmodellen världsunik.