Eva Minoura är en av skribenterna i boken ”Höra hemma-om det bostadspolitiska dilemmat”

Publicerad den

Sedan 2016 har ArkDes fört debatten om bostadspolitikens roll och bostadsbyggandets utmaningar under temat Bo. Nu. Då. Den 31 augusti släpptes boken ”Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat”. Eva Minoura hos Spacescape var en av 39 skribenter som ringar in några av de utmaningar som Sverige står inför med koppling till arkitektur och hållbar samhällsutveckling. Är flerbostadshusens gårdar allas eller ingens?  Evas kapitel är en betraktelse över inramningens sociala funktion i att främja gemensamhet och möten.

Läs mer på ArkDes hemsida!