Expertstöd i utvärderingen av parallella uppdrag för Centralstationsområdet

Publicerad den

Spacescape har sedan 2018 bistått Jernhusen och staden med att analysera och formulera effektmål för socialt värdeskapande stadsutveckling i Centralstationsområdet. Under våren kommer Spacescape delta i expertgruppen som utvärderar de fyra arkitektteamen. Från Spacescapes sida ligger fokus på hur byggd miljö och markanvändning kan stötta sociala värden. Spacescape kommer även sammanställa en social konsekvensanalys av stadens kommande detaljplaneförslag under hösten 2021.

Mer info om planeringen av Centralstationsområdet finns här.

Spacescapes nulägesanalys kring socialt värdeskapande för Centralstationsområdet finns här.