Fler kommuner planerar med Klimatkalkylen

Publicerad den

Spacescape välkomnar Lund och Lomma till samlingen av kommuner som börjat använda Klimatkalkylen för översiktsplaner och detaljplaner!

Klimatkalkylen är ett verktyg som gör det möjligt att analysera planers klimatpåverkan och laborera med olika åtgärder för att minska klimatutsläpp. Verktyget inkluderar sektorerna förändrad markanvändning, bygg- och anläggning samt persontransporter med bil. Verktyget är anpassat till att användas i tidiga planskeden och ger både lägeskänsliga och tidskänsliga utsläppsberäkningar.

I början av 2025 kommer verktyget att webblanseras. Vill du veta mer? Kontakta gärna Tobias Nordström direkt!