Föredrag om framtiden nu

Publicerad den

Vi på Spacescape är ute och pratar om framtidens städer, stadsbyggnad och planering runt om i landet på diverse olika konferenser, podcasts och kurser. Genom åren har det säkerligen blivit 50-100 föredrag om året. Alexander Ståhle, vd och tekn dr, som också är ansluten till flera talarförmedlingar (Talarforum, MySpeaker, Athenas, Speakers&Friends) är sannolikt en av Sveriges mest anlitande talare inom stadsplanering, fastigheter och trafik.

Senaste året har Alexander talat på bland annat följande event:
Beyond Zero City (Teknisk Museet), Gaturummet som vardagsrum (Handelskammaren), Smarta gator, Green Planagement (The Finnish Association of Landscape Industries), Kontorsmarknaden 2022 (Fastighetsvärlden/Space), Smarta gator i Sundbyberg (Sundbybergs stad), Ljusdagen (Belysningsbranschen), Vad är säkert i osäkra tider? (KSP/SCB), Cache Summit (BRAG Utah), Uppsaladagen (Uppsala Citysamverkan), Årskongress Sveriges stadsbyggare, Innerstaden (Stockholms byggnadsförening), Nordic Reatil Summit (Svensk Handel), Kommunala Lantmäteridagarna (Sveriges stadsbyggare), 3KHV-träff: Trygghet i samhällsplaneringen (Kalmar kommun), Gröna Plattan (Stockholms stad), Boverksdagarna (Boverket), 15-minutersstaden (Afry), Framtidens hållbara stad (Globala gymnasiet).

Se föredraget ’Framtidens hållbara städer’ från Miljömålskonferens 2022 (Länsstyrelsen Hallands län).

Här är några kommande föredrag:
Trafikfrågor i stadsbyggandet 21-22 mars
Life on Wheels 28 mars
Smart City Conference & Expo 2023 3-4 maj
Länsstyrelsernas plan- och bostadsdagar 24-25 maj (Lindholmen, Göteborg)

Vill du veta mer? Kontakta alexander.stahle@spacescape.se