Fortsatt arbete med flytten av Kiruna

Publicerad den

IMG_6642Spacescape medverkade i det vinnande teamet i tävlingen om Kiruna stadsomvandling 2012. Vi har sedan dess kontinuerligt följt planarbetet. Under 2015 konkretiseras planerna och en första markanvisningstävling genomförs. Spacescape har bland medverkat som jury i markanvisningstävlingen, arbetat med den fördjupade trafikplanen och utreder frågor om täthet och markanvändning. Under hösten kommer en interaktiv GIS-modell tas fram som samlar all information om täthet och markanvändning på ett ställe.