Framtidsgatan drar igång i Göteborg

Publicerad den

Nu drar Framtidsgatan igång i Göteborg! Under veckan utför vi gång-, vistelse och trafikmätningar på Herkulesgatan i Kvillestaden.

Planen är att till våren påbörja ombyggnad av gatan till förmån för mer plats för gång, vistelse och grönska. När gatan är ombyggd kommer en utvärdering av hur den används, upplevs och fungerar jämfört med idag att göras.

Utöver undersökningarna på plats genomförs också en webbaserad dialog via Placetoplan där allmänheten (boende, besökare och användare av gatan) kan dela med sig om vad de tycker är bra med gatan, men också lämna synpunkter, idéer och förslag på vad som skulle kunna förbättras.

Dialogen kommer sedan ligga till grund för en förslagsskiss som medborgarna kommer ha möjlighet att lämna synpunkter på innan den slutliga utformningen av gatorna tas fram och byggnationen sätter igång.

Parallellt med planeringen i Göteborg ska även två gator i Stockholm och två gator i Umeå bli Framtidsgator. Läs mer här.