Full fart med Framtidsgatorna

Publicerad den

Det Vinnova-finansierade projektet Framtidsgatan har nu kommit igång ordentligt. Alla fem framtidsgator är under planering, flera observationer och dialoger har redan genomförts. Syftet med projektet är att hitta metoder för snabb gatuomvandling och eftersom vi planerar byggstarter våren 2023 så går nu projektarbetet med full fart. Allt sker i tätt samarbete mellan konsulterna Spacescape, Edge, Norconsult och kommunerna Stockholms stad, Umeå kommun och Göteborgs stad. Här är en lägesrapport och länkar till dialogerna och mer information.

Stockholm

Framtidsgatorna är Roslagsgatan i Vasastaden och Helsingforsgatan i Akalla. Ritningar håller nu på att tas fram. Platsobservationer har genomförts. Förslagsdialog pågår. Byggstart våren 2023.

Förslag för Framtidsgatan Roslagsgatan i Akalla
Förslag för Framtidsgatan Roslagsgatan i Vasastaden

Se medborgardialoger om nuläget:
https://www.placetoplan.se/helsingforsgatan-ide
https://www.placetoplan.se/roslagsgatan-ide

Se medborgardialoger om förslagen:
https://www.placetoplan.se/roslagsgatan
https://www.placetoplan.se/helsingforsgatan

Läs mer på kommunens projektsidor:
https://vaxer.stockholm/projekt/framtidsgatan-roslagsgatan
https://vaxer.stockholm/projekt/framtidsgatan-helsingforsgatan

Umeå

Framtidsgatorna är Storgatan i City och Västra Esplanaden. Platsobservationer har genomförts på gatorna. Dialog om nuläget har genomförts om Storgatan. Byggstart Storgatan våren 2023.

Se medborgardialogen om nuläget:
https://www.placetoplan.se/storgatan

Göteborg

Framtidsgatan är Herkulesgatan i Kville. Platsobservationer och nulägesdialog genomförs. Byggstart våren 2023.

Se medborgardialogen om nuläget:
https://www.placetoplan.se/herkulesgatan

Läs mer på kommunens projektsida:
https://stadsutveckling.goteborg.se/resande-och-infrastruktur/nyheter/projekt-framtidsgatan/

___________________

Frågor om projektet skickas till projektledare Alexander Ståhle på Spacescape alexander.stahle@spacescape.se