Go Gotland!

Publicerad den

Gotland är i en expansiv fas och har tydliga målsättningar och drivkrafter att växa, i synnerhet i och kring Visby. Spacescape har inlett ett samarbete med Region Gotland för att stötta i planeringen och utvecklingen. Vi har genomfört workshops och föreläsningar och kommer under våren att arbeta med Bostadsförsörjningsplanen, den nya översiktsplanen och strukturbild för Gotland samt medborgardialoger om utvecklingen av Visby Hamn. De som kommer att jobba med detta är Alexander Ståhle, Helena Lundin Kleberg, Karin Lundgren och vår egen gotlänning Oskar Sirland.

Frågor?
Alexander Ståhle
alexander.stahle@spacescape.se
070-6995319