Gymnasieungdomars framtidsstad

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Sveriges Riksdag, i samarbete med Stockholm Resilence Centre, illustrerat två gymnasieklassers bilder av den hållbara framtidsstaden.

Globala gymnasiet och Tensta gymnasium i Stockholm genomförde flera workshops där man diskuterade och tillslut röstade fram hur framtidens hållbara stad borde se ut.  Utifrån denna omröstning har Spacescape ställt samman fotokollage som skall illustrera den hållbara framtidsstaden. Genomgående för de båda klassernas stadsvisioner var bilfrihet, mycket grönska, mångfald i kultur, bra utbildning och vård.

Tensta gymnasiums bild av framtidsstaden applicerad på Kungsträdgården:

Globala gymnasiets bild av framtidsstaden applicerad på Slussen:

Illustratör Henrik Markhede på Spacescape.