Hållbarhetsbedömning av Eskilstunas översiktsplan

Publicerad den

Eskilstuna kommun genomför en revidering av kommunens översiktsplanen som antogs 2013. Revideringen innebär en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken och därför ska en strategisk miljöbedömning göras. Vi är väldigt glada att tilldelas uppdraget. Den strategiska miljöbedömningen bedömer konsekvenserna av planen utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv och genomförs som en del i översiktsplanearbetet. Som ett underlag för översiktsplanen tar vi också fram en utredning kring höga hus i kommunen. Samråd kring översiktsplanen inklusive den strategiska miljöbedömningen genomförs juni-september.

Kontakt: Helena Lundin Kleberg 070 636 07 68