Hälsa, Barn, Smart, Täthet, Framtid i Almedalen

Publicerad den

Spacescape och Alexander Ståhle har varit på Almedalen de senaste sex åren. 2018 är inget undantag. Alexander kommer att delta i flera seminarier som föredragshållare och panelmedlem och twittrare även i år. Välkommen!

Hur är det rätt att bygga tätt?
Västsvenska Arenan, Mistra Urban Futures
1/7 2018, 15:00 – 16:00 Strandvägen, H553, ”Västsvenska Arenan vid Kruttornet”
Videoinspelning

Smarta städer vs. städer för smarta
Uppsala kommun
3/7 2018, 11:00 – 11:45 Donners plats 6, ”Uppsalas mötesplats”
Videoinspelning

Kan Skavstaområdet bli en grogrund för tillväxt där innovationskraften frodas?
Skanska Sverige AB, Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta Flygplats AB, Regionförbundet Sörmland
3/7 2018, 15:00 – 16:00 Rostockergränd 4, ”Skanskas trädgård”

Den hälsosamma staden – möjligheter och hot för god och jämlik hälsa lokalt och globalt
Svenska Läkaresällskapet
4/7 2018, 12:00 – 14:00 D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”Sal D22”

Bygger vi för alla?
Sveriges Arkitekter Studenterna
4/7 2018, 17:00 – 17:45 Strandgatan 16A, ”Arkitekturträdgården”
Videoinspelning

Levande städer för barn och unga?
Akademin för Landskapsarkitektur, Sveriges Arkitekter
5/7 2018, 09:00 – 09:50 Strandgatan 16A, ”Arkitekturträdgården”

Så ser svenskarna på framtidens städer
Projektengagemang
5/7 2018, 17:00 – 18:00 Rigagränd 1, ”Digidalen”