Hemarbete gynnar tättbebyggda närförorter

Publicerad den

På uppdrag av Fastighetsägarna har Spacescape tillsammans med Evidens analyserat hur hemarbete påverkar förutsättningarna för stadsliv. När stora delar av befolkningen under pandemin arbetade hemma förändrade det grundläggande förutsättningar för stadsliv: nämligen täthet i betydelse hur många människor som befinner sig på en viss plats. I stället för hög koncentration av människor i citylägen dagtid, befann sig delar av befolkningen i sitt bostadsområde. Studien analyserar hur detta påverkar stadsdelar på olika sätt, beroende på yrken hos befolkningen och företag samt grad av täthet. Analysen visar att relativt täta områden med hög socioekonomi, ofta belägna i Stockholms närförorter, har sett en stor ökning av befolkning dagtid medan glesa villaområden inte påverkats i lika grad, trots stor andel boende som har möjlighet att arbeta hemma. Tätheten är en viktig faktor här.

Läs mer om studien här.

Ladda ned rapporten här.