Många favoritplatser i Örebros grönområden

Publicerad den

Örebro_logga

Den 15 februari lanserade Örebro kommun sin webbenkät ”Bästa platsen! – Tyck till om Örebros grönområden”. Enkäten har utformats i samarbete med Spacescape och på bara en vecka har över 560 svar kommit in. Svaren visar vilka parker och grönområden som uppskattas enligt Örebroborna. Webbenkäten är öppen t.o.m. mars och slutresultatet kommer att bli ett viktigt underlag för framtagandet av kommunens grönstrategi.

Se svaren och tyck till här!