Huddinges nya översiktsplan är ute på samråd

Publicerad den
Strukturbild med förslag och rekommendationer för ett sammanhängande Huddinge.

 

Spacescape har under året tagit fram underlag till Huddinges förslag till ny översiktsplan. Samrådsförslaget är öppet för synpunkter mellan 3 december och 3 mars. Spacescapes arbete har bland annat innefattat analyser av kommunens tillgång till samhällsservice och mötesplatser och mynnat ut i planeringsstrategier för att uppnå jämlika livsvillkor i kommunens olika delar samt för att skapa en rumsligt och socialt sammanhängande kommun. Samrådsförslaget finns att läsa här.

Läs mer om vårt arbete med ett sammanhängande Huddinge här.