Intressanta dialoger inför nya Framtidsgator

Publicerad den

Framtidsgatornas första etapp är nu avklarad. Under fyra månaders tid har insamlingen av medborgarnas åsikter om de tre första gatorna i Umeå och Stockholm pågått via dialogplattformen Placetoplan.se. Olika metoder för spridningen av plattformen har testats, för att undersöka hur dialoger bäst genomföras i snabba gatuomvandlingsprocesser.

Läs mer om dialogerna här.

Om ni vill ta del av dialogerna i sin helhet, eller själva lämna en kommentar, hittar ni dem på www.placetoplan.se/dialoger