Kävlinges förtätningsstrategi är antagen av kommunstyrelsen

Publicerad den

Spacescape har för Kävlinge kommun tagit fram en förtätningsstrategi som ska fungera som ett planeringsunderlag i kommunen. Förtätningsstrategin fokuserar på hur förtätning kan skapa mervärden för tätorterna i kommunen. Läs mer om strategin här