Klimatkalkylen för detaljplaner snart verklighet

Publicerad den

Nu är den snart här! Sedan i höstas har Spacescape vidareutvecklat Klimatkalkylen för tidiga planskeden till att också kunna fungera i ett tidigt skede av detaljplaneringen. Redan i mars 2023 kommer Uppsala kommunÖrebro kommun och Nacka kommun att kunna använda verktyget. Klimatkalkylen kommer användas för att snabbt analysera och laborera med olika klimatåtgärder för att minska planer klimatpåverkan.

Om ni vill veta mer, kontakt Tobias Nordström.

Ladda ner bildspelet här.