MAKE THE DATE: Slutkonferens Smarta gator 15 juni kl13 på Rörstrandsgatan

Publicerad den

Sveriges största forskningsprojekt om framtidens gator har slutkonferens 15 juni kl13 ute på Rörstrandsgatan i Stockholm. Tre års innovationsarbete inom projektet Smarta Gator kommer att redovisas och diskuteras i tre olika panelsamtal, med kommuner, konsulter och forskare. Designguide för Smarta gator presenteras och släpps på plats. Keynote-föreläsning ges av Fabrizio Pati från den amerikanska trafikplanerarorganisationen NACTO/GCDI.

Program
12:00 Foodtrucks på plats
13:00 Inledning
13:30 Keynote: Global Street Design Guide, Fabrizio Prati (NACTO/GDCI)
14:00 Designguide för smarta gator, Alexander Ståhle & Malin Dahlhielm (KTH/Spacescape)
14:30 Panelsamtal: Kommuner
15:00: Panelsamtal: Konsulter
15:30: Panelsamtal: Forskare
16:00 Avslutning

Plats: Rörstrandsgatan 7, framför Filadelfiakyrkan

Eventet är gratis. Ingen anmälan krävs.

Varmt välkomna alla som är intresserade av framtidens gator!

//Smarta gator är finansierat av Vinnova och genomfört av projektparterna KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco, White arkitekter

Läs mer på www.smartagator.se