Malmöbornas stora engagemang för Södra Förstadsgatan

Publicerad den

Spacescape arbetar på uppdrag av Malmö stad med en behovskartering av Södra Förstadsgatan inför en framtida omvandling av gatan. I arbetet ingår trafik- och stadsrumsanalyser, men framförallt dialog med Malmöborna, närboende, skolor och företagare. Som grund för dialogen används dialogplattformen Placetoplan. Hittills har över 1000 synpunkter kommit in på https://www.placetoplan.se/sodra-forstadsgatan. Spacescape har haft dialogmöten med förskola, äldreboende, elevråd i gymnasieskola, Synskadades  Riksförbud, DHR Malmö och Tillgänglighetsgruppen.  Malmö stad har även haft dialogmöten med företagare längs gatan. Det finns ett stort engagemang och många har mycket stora förväntningar på Södra Förstadsgatan i framtiden.

Gå in på https://www.placetoplan.se/sodra-forstadsgatan och se vad alla har tyckt!

Har du frågor om projektet kontakta Karin Lobo Lundgren: karin.lundgren@spacescape.se