Medskapande designprocess för vistelsevänligt småstadscentrum

Publicerad den

I nära samarbete med Habo kommun har Spacescape tagit fram ett planprogram för Habo centrum. Genom en medskapande designprocess, med tidiga dialoger och workshops med boende och verksamma samt temporära designutformningar får Habo ett vistelsevänligt och grönt centrum med mer utrymme för fotgängare och cyklister. Planens flexibla och multifunktionella ytor ger plats och möjligheter för olika användning av Habos centrala stadsrum, anpassade efter behov, tid på dagen, vardag och fest liksom årstider.

Med hjälp av temporära designlösningar kunde både trafiklösningar för lägre hastigheter, ändrade parkeringslösningar, liksom torg- och vistelseplatser testas i full skala, utvärderas och justeras, vilket resulterade i en väl förankrad designutformning och ett starkt engagemang för framtidens nya Habo centrum.

Här kan du läsa planprogrammet.