Fler gator kommer omvandlas i StreetForum

Publicerad den
The Seine

Spacescape har fått ytterligare medel för att studera och omvandla gator. Nu i samarbete med forskare och platsutvecklare i tre andra städer i Europa; Bryssel, Wien och Istanbul. I projektet StreetForum kommer vi utveckla och pröva nya metoder för medborgarmedverkan och deltagande. Projektet har tilldelats 1 mn Euro av JPI Urban Europa via Vinnova i Sverige.

Projektets syfte är att hitta modeller för att skapa samförstånd, bygga upp förtroende bland intressenter, ge medborgare möjlighet att delta och öka medvetenheten om de långsiktiga effekterna av gatuprojekt. Projektet kommer att utveckla en verktygslåda för att hjälpa myndigheter, medborgare och medborgarorganisationer att bygga samförstånd kring gatutransformationsprojekt som ökar stadsmiljöns attraktivitet. Verktygslådan StreetForum kommer att bestå av analoga och digitala verktyg som hjälper till att skapa konsensus och förhandla om tillgänglighet och design. Vi kommer att utveckla intressentkategorier och storys om gatutransformation, ett samarbetsverktyg för digitalt crowdsourcing, ett konsensusskapande designspel, en plattform för bedömning av gatuvärden online, en fysisk mobil co-designvagn, riktlinjer för användning av konstinstallationer och kulturevenemang samt riktlinjer för processtyrning. Projektet kommer att genomföras genom att 1) Utveckla analys och processverktyg för omvandling av gator 2) Bygga flera gatuprojekt i form av Living Labs i Bryssel, Wien, Stockholm, Istanbul 3) Utvärdera dessa Living Labs, och deras inverkan, överförbarhet och skalbarhet 4) Ta fram riktlinjer och verktyg för att skapa konsensusbyggande gatuomvandlingsprocesser. Denna kommer publiceras som en guide för gatuomvandling.

Två gatuprojekt kommer genomföras i Stockholm i samarbete med Stockholms stad och Konstfrämjandet – Söder Mälarstrand och Mäster Samuelsgatan.

Projekt Söder Mälarstrand har redan startat. Följ medborgardialogen här.

Har du frågor så kontakta projektledare Alexander Ståhle.