Nu startar vi Gävles gatuutvecklingsplan

Publicerad den

Som kanske första kommun i Sverige tar Gävle nu fram en gatuutvecklingsplan som ska sätta ramarna för stadens offentliga gaturum. Med gatuplanen kommer politiker och planerare att ha ett underlag för att prioritera och samordna gatuprojekt och se till att de fungerar tillsammans som ett system. Vi på Spacescape ser med glädje fram emot att vara en del av det här viktiga arbetet det kommande halvåret. Vi kommer analysera och ta fram förslag för gatutyper, trafiknät, parkering, stadsliv och stadsrum mm. Ramverket tas fram dialog med Gävleborna och kommunen. För oss är detta en naturlig fortsättning på vårt arbete med städernas gator, särskilt nu med stöd i vår Designguide för smarta gator.

Den långsiktiga utvecklingen av våra städer styrs i mångt och mycket av planer. Kommuner tar fram översiktsplaner, planprogram, detaljplaner, trafikplaner, grönplaner med mera. Dessa dokument ger vägledning i det komplexa arbete som stadsplanering är och ser till att olika instanser och projekt går åt samma håll. Anmärkningsvärt nog saknas dock ofta en övergripande och långsiktig plan för det stadselement där denna uppsjö av riktlinjer och krav ska realiseras i praktiken fås att fungera som en enhet. Städernas gator behöver en långsiktig utvecklingsplanering.

Det första steget i Gävles gatuutvecklingsplan består av att ta reda på vad Gävleborna själva tycker om sina gaturum idag. Via Placetoplan erbjuds invånare och näringsidkare en möjlighet att lämna sin syn på saken och samtidigt se vad andra har tyckt. Är du också nyfiken, eller kanske själv vill lämna dina åsikter, hittar du dialogen här.

Dialogen har även uppmärksammats lokalt i både tv och dagspress:

Lokala Nyheter Gävleborg – Idag 07:07 | SVT Play

Gävleborna får tycka till om stadens gator – Gefle Dagblad (gd.se)

Gävleborna får tycka till om stadens gator – Arbetarbladet