Ny guide till höga hus

Publicerad den

Vi har på uppdrag av Eskilstuna kommun tagit fram en guide för höga hus. Guiden fokuserar på det höga husets påverkan på stadsrummet och beskriver principer för lokalisering och gestaltning. Guiden har tagits fram i samband med kommunens nya översiktsplan.

Läs mer om guiden här.