Ny evidensbaserad NKI på webben

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Evimetrix och Sollentunahem tagit fram en ny webbaserad modell för att generera ett så kallat Nöjd Kund Index (NKI). Modellen innebär en kombination av den traditionella NKI-metoden, där boende bl.a. kan betygsätta sin boendemiljö och upplevd service, tillsammans med en kartfunktion där de kan berätta om platsspecifika kvaliteter och förbättringsåtgärder.

Se modellen här!