Ny rapport om Stockholms kulturliv

Publicerad den

Spacescape har tidigare genomfört flera utredningar om Stockholms kulturliv i samarbete med Stockholms stads kulturförvaltning. Arbetet har bland annat innefattat kartläggningar av stadens kulturutbud, analyser av vilka stadsbyggnadsfaktorer som skapar potential för kulturetableringar samt vilka sociala och ekonomiska värden som kulturen genererar i stadsutvecklingen.

Läs om våra tidigare studier Stockholms stads kulturpotential och Kulturkalkylen.

Stockholms kulturkartor är en uppdatering och komplettering av tidigare kartläggningar och ger den hittills mest heltäckande överblicken av Stockholm som kulturstad. Syftet är att skapa insikt och förståelse när det gäller Stockholms kulturella infrastruktur och att ge en bild av verksamheter, lokaler och platser som skapar förutsättningar för invånarnas tillgång till kultur, deras deltagande och medverkan i kultur samt vilka möjligheter till eget skapande som finns. Rapporten utgör ett kunskapsunderlag som underlättar analys och slutsatser om hur kulturen kan ta plats i stadsutvecklingen och utgör ytterligare ett steg i arbetet att förtydliga kulturförvaltningens arbete med kulturdriven stadsutveckling.

Ladda ner rapporten här.