Nya avenyn

Publicerad den

Spacescape har medverkat som analyssupport till White för att ta fram ett gestaltningsprogram för Avenyn i Göteborg.

Avenyn ska bli en utåtriktad paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Avenyn ska sticka ut och forma en egen identitet bland europeiska städer som stärker Göteborgs varumärke. Målet är en dynamisk kombination där högtidlighet samsas med en vänlig och tillåtande atmosfär. Avenyn blir ett huvudstråk som är inbjudande och upplevelserikt såväl för besökare som för vardagsbrukaren.

Läs mer och ladda ned gestaltningsprogrammet här