Nya Centralstadens sociala värden ska utvecklas

Publicerad den

Vinnaren av parallella uppdragen för Centralstaden är korade och nu fortsätter detaljplaneringen för Stockholms mest centrala stadsbyggnadsprojekt. På uppdrag av Jernhusen och Stockholms stad kommer Spacescape under våren 2022 att utvärdera detaljplaneförslaget för Centralstaden i Stockholm. Utvärderingen görs mot bakgrund av den tidigare SVA-process (socialt värdeskapande analys) som Spacescape arbetat med. Inom processen har både nulägesanalys och sociala effektmål tagits fram i nära samarbete med kommunen och Jernhusen. De sociala effektmålen fanns också med i programmet inför de parallella uppdragen. Det är nu dessa effektmål som ska utvärderas efter att det utvalda teamets förslag har bearbetats vidare under våren.

Mer information om nulägesanalysen hittar du här.

Mer information om Centralstaden hittar du här.

Frågor? Kontakta tobias.nordstrom@spacescape.se