Nytt FoU-projekt om webbaserad klimatkalkyl för översiktsplaner och detaljplaner

Publicerad den

IVL Svenska Miljöinstitutet och Spacescape har beviljats medel av Formas för att utveckla ett webverktyg tillsammans med webbyrån OAWA och fyra engagerade kommuner: Göteborg, Uppsala, Örebro och Nacka.

Om ni vill veta mer om utvecklingen av Klimatkalkylen för översiktsplaner och detaljplaner, kontakta Tobias NordströmSpacescape, Åse Togerö eller Tomas Wisell på IVL Svenska miljöinstitutet.