Nytt uppdrag: 3-30-300 i Skåne

Publicerad den

 

3-30-300-regeln beskriver riktlinjer för gröntillgång, utvecklade av professor Cecil Konijnendijk van den Bosch. Syftet med regeln är att förtydliga behovet av grönska i städer genom att ge tydliga, mätbara och enkla riktlinjer. Regeln säger att varje person bör se tre träd från sin bostad, varje stadsdel bör ha en krontäckning på minst 30 % och alla ska nå ett grönområde inom 300 meter från sin bostad. Vi har på uppdrag av Region Skåne fått möjlighet att utveckla metoder för att analysera hur väl befintliga tätorter uppfyller riktlinjerna. Vi arbetar tillsammans med Geografiska informationsbyrån och kommer under hösten 2022 analysera Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Ystad, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm.