På plats i Almedalen

Publicerad den

Spacescape och Alexander Ståhle har varit på Almedalen de senaste fem åren. 2017 är inget undantag. Alexander kommer att delta i flera seminarier även i år. Allt från stadsbyggnad till infrastruktur. Väl mött!

3 juli kl 13.00-14.00 ”När Stockholm växer måste bussen fram” http://almedalsguiden.com/event/7517

4 juli kl 10.00-11.00 ”Evidensbaserad stadsutveckling – mot bättre vetande?” http://almedalsguiden.com/event/9241

4 juli kl 11.00-12.00 ”Framtidens städer och stadsliv” http://almedalsguiden.com/event/6818

4 juli kl 16.15-17.00 ”Spårvagnar och cykling i framtidens städer – hur undviker vi att fastna i gamla hjulspår?” http://almedalsguiden.com/event/5564