Riktlinjer för utemiljö i täta städer

Publicerad den

Bergen_gata

Spacescape har på uppdrag av Bergens kommun och norska staten, och i samarbete med Asplan Viak tagit fram riktlinjer för att kvalitetssäkra utemiljön i täta städer. Riktlinjerna baseras på en gedigen analys av dagens Bergen, jämförelse med liknande städer samt en sammanställning av nationella och internationella policydokument och stadsbyggnadsforskning. Läs mer om projektet här.