Sjukvårdens rumsliga dimension i Skåne

Publicerad den
Kartan beskriver tillgång till vårdcentraler: antal vårdcentraler per ort samt genomsnittligt avstånd till vårdcentral i Skåne.

Spacescape har på uppdrag av Region Skåne genomfört en analys av sjukvårdens rumsliga dimension i Skåne. Projektet inkluderade en kartläggning av olika vårdanläggningars lokalisering, samt analyser av invånarnas geografiska tillgänglighet till anläggningarna. Ett särskilt fokus har legat på att analysera hur tillgången till vård varierar i de olika ortstyperna i regionplanen, samt hur tillgången till vård ser ut i olika socioekonomiska grupper.

Projektet tydliggör och synliggör på vilka sätt Region Skånes uppdrag om regional fysisk planering kan vara ett verktyg även för regionens uppdrag kring hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Läs mer om projektet här, och ta del av den interaktiva rapporten här.

Vid frågor om projektet, kontakta Helena Lundin Kleberg.