Slussen: nytt förslag på samråd

Publicerad den

Spacescape har under hösten deltagit i utformningsarbetet av framtida Slussen.

Plansamrådet pågår under perioden 25 januari till 29 mars. Till planhandlingarna har Spacescape framförallt bidragit till gestaltningsprogrammet med texter och bilder. Planhandlingarna kan laddas ner här.