Smarta gator hos Handelskammaren

Publicerad den

Den 22 februari anordnade Stockholms Handelskammare ett seminarium om  ”Hur ska vi samsas om gaturummet – stadens vardagsrum?”. Frågor som diskuterades var – Hur använder vi stadens gator på bästa sätt? Vilka funktioner måste finnas i gaturummet och vems behov bör prioriteras?

Medverkande var Spacescapes VD och projektledare för Smarta Gator Alexander Ståhle, trafikdirektör Gunilla Glantz, VD Stureplansgruppen Restaurang John Hällsson, kommunikationsdirektör på Budbee Ann Sonne, samt Vancouvers tidigare stadsplanechef Brent Toderian.