Spacescape arbetar för Kulturförvaltningen

Publicerad den

Spacescape arbetar förnärvarande på uppdrag av Kulturförvaltningen i Stockholms stad för att analysera kulturen i fem stadsdelar i ytterstaden.

Genom att ta fram statistik och indikatorer för kulturell aktivitet, ska förutsättningarna för kulturens utvecklingspotential karteras. Det handlar om kulturutövare, kulturbesökare, kulturverksamheter, och platsens förutsättningar för kultur. Stadsdelarna som analyseras är Tensta, Husby, Bredäng, Skärholmen och Farsta. Workshops genomförs med tjänstemän och kulturutövare lokalt i varje stadsdel. Studien kommer att färdigställas under våren 2013. Projektansvarig är tekn dr Alexander Ståhle och handläggande är kulturgeograf Staffan Swartz på Spacescape.