Spacescape arbetar med ny standard för digitala översiktsplaner

Publicerad den

Översiktsplaner och regionplaner ska från 2027 vara digitala och den lägesbestämda informationen ska vara strukturerad på ett enhetligt sätt. Boverket och Lantmäteriet arbetar tillsammans med olika systemleverantörer för att ta fram en teknisk specifikation för detta, likt tidigare arbeten med digitala detaljplaner.

Spacescape har inlett ett samarbete med systemleverantören Aveki för det här arbetet och vi ser fram emot kreativa diskussioner med Lantmäteriet, Boverket och andra aktörer kring utvecklingen av framtidens översiktsplanering och regionplanering. Vi hoppas att vår långa erfarenhet av översiktsplanering, att analysera, strukturera och visualisera geodata för att den ska vara användbar i planeringen kan komma till nytta i arbetet. Genom att medverka i utvecklingen av den nya ÖP-modellen är vi redo att hjälpa kommuner att göra framtidens digitala översiktsplaner.

Vill du veta mer om digitala översiktsplaner, kontakta Helena.lundin.kleberg@spacescape.se