Spacescape delaktiga i programmet för Stora Sköndal – nu ute på samråd

Publicerad den

Programmet för Stora Sköndal, som nu är ute på samråd, beskriver en blandstad med bl.a. 4 400 nya bostäder, 1 500 nya arbetsplatser, en utbyggd vård- och omsorgsverksamhet och tre skolor. Spacescape har varit delaktiga i framtagandet av programmet och bland annat prognostiserat gång- och cykelflöden och genomfört en social konsekvensanalys i samarbete med Landskapslaget (se bild ovan).

Här kan du läsa mer om utställningen och utredningarna nås här. Samrådet pågår mellan den 26 september och den 6 november 2017.