Spacescape deltar i arkitekttävling om Linköpings utbyggnad

Publicerad den

Linköping står inför en spännande utmaning att bygga ut stadskärnan och anlägga ett nytt resecentrum i och med det nationella beslutet om Ostlänken som skall börja byggas 2017. Eftersom Linköping redan idag är ett nav för regional pendling i Östergötland är kraven stora på att olika transportslag och resenärer ska kunna mötas. Förutom tåg, pendeltåg och buss kopplas även Linköpings flygplats ihop med det nya resecentrumet.

Linköping kommer i och med detta att ta klivet över Stångån och har därför under hösten utlyst en projekttävling med prekvalificering. Tävlingen har mötts av ett stort intresse både nationellt som internationellt, vilket resulterade i hela 59 sökande team där Spacescape /White  i samarbete med WSP, Schlaich Bergermann och Jönköping International Business School var ett av de anmälda teamen. Vi är därför väldigt stolta över att kommunstyrelsen i Linköping har valt att bjuda in Spacescape/White, som ett av sex team, till fortsatt tävlan under våren.

Vid bedömningen har juryn lagt stor vikt på att teamen ser uppgiften som en komplex stadsbyggnadsuppgift med en genomförandeprocess över lång tid. Vidare lyfter juryn fram teamens förmåga att ”bidra till visioner i fronten av dagens stadsbyggande med hållbarhet i vid mening och som har erfarenhet av planerings- och dialogprocesser, gestaltning av stadsrum och tekniska infrastruktur samt tekniskt kunnande”.

Motiveringen att välja just team Spacescape/White lyder som följer: ” En tydlig programförklaring som tyder på insikter om stad och stadsliv. Relevanta referensprojekt som visar på förmåga att arbeta från vision till genomförande.  Teamet håller hög kompetens och är komplett i relation till de frågor som är relevanta för tävlingsuppgift och fortsatt genomförande.”

Tävlingen kommer att genomföras under våren tävlingsbidragen lämnas in i slutet av maj. Bidragen ställs därefter ut och det vinnande teamets förslag koras i september.

Deltagande team i vårens tävling är följande:

  • White arkitekter och Spacescape  i samarbete med WSP, Schlaich Bergermann och Jönköping International Business School
  • Metro arkitekter & Rundquist i samarbete med Sydväst, Buro Happold, Ramböll och Urbanisma.
  • Allies and Morrison i samarbete med General Architecture och Ramböll.
  • Tegnestuen Vandkunsten i samarbete med Marianne Levinsen Landskab, Sloth Möller, Esbensen, WSP samt Peter Maskell och Anders Lund Hansen.
  • Tovatt architects & planners och Ramböll i samarbete med Paju, urban think tank och Wennanders.
  • Transform och Kragh&Berglund i samarbete med Trivector, Kreera, Centerlöf & Holmberg och Fforum.