Spacescape genomför hållbarhetsbedömning av Uppsalas ÖP

Publicerad den

Uppsala kommun har inlett ett arbete med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Spacescape kommer under hela processen fram till antagande arbeta med en hållbarhetsbedömning inklusive strategisk miljöbedömning.  Arbetet kommer att pågå fram till 202x och genomförs tillsammans med Calluna, Evidens och Nyréns arkitekter. Vi ser fram emot spännande diskussioner och analyser med våra partners och Uppsala kommun och hoppas att vårt arbete bidrar till ännu bättre utveckling av Uppsala!