Spacescape har startat ett seniorråd

Publicerad den

Spacescape är ett forskningsdrivet konsultföretag inom stadsbyggnad som bygger på kunskap, fakta och erfarenhet. För att kunna få en bild av stadsbyggandets utmaningar och utvecklingsmöjligheter i framtiden är det viktigt att ta till vara den främsta kompetensen inom fältet. Vi har därför startat ett seniorråd där vi engagerat tre mycket erfarna praktiker inom stadsbyggnad, offentliga rum och trafik. Seniorrådets uppgift är att komma med inspiration och kritik på vårt arbete, göra framtidsspaningar, ge nya kontakter samt vara en erfarenhetsbank. ”Jag ser mycket fram emot arbetet med Spacescape och seniorrådet” säger Jan Enfors, tidigare stadsarkitekt i Sollentuna. Vi på Spacescape är mycket peppade för seniorrådet, som vi redan engagerat i projektet Framtidsgatan. Vi kommer även anordna kunskapsseminarier med seniorrådet framöver.

I seniorrådet ingår:

Jan Enfors, arkitekt
Jan Enfors är tidigare stadsarkitekt i Sollentuna kommun, där han arbetat i 23 år med alla typer av stadsbyggnadsprojekt. Innan dess arbetade han med stadsförnyelse och offentliga rum i Kalmar kommun samt på Bergs Arkitektkontor med bland annat Globen och Arlanda. Jan är vidareutbildad på Konsthögskolan och har även undervisat på KTH Arkitekturskolan.

Elisabeth Rosenquist Saidac, landskapsarkitekt
Elisabeth Rosenquist Saidac, är tidigare stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad med ansvar för utvecklingen av parker och offentliga rum i staden. Hon har också varit ansvarig landskapsarkitekt på Vägverket Region Stockholm. Elisabeth har även arbetat på flera konsultföretag som gestaltande och utredande landskapsarkitekt på Ramböll, FFNS, Sture Koinberg och Bauer & Karon Landskapsarkitekter.

Sten Sedin, trafikplanerare
Sten Sedin är en av Sveriges mest erfarna trafikplanerare. Sten arbetade 18 år på Stockholms gatukontor med bland gatusaneringarna av innerstaden och flera förorter, därefter på SL med stombussnätet, gatuutformningen och de blå bussarna. Som konsult har han arbetat på Stockholm konsult, Sweco och Tyréns. Sten har ritat minst 35 bussterminaler, Slussens trafiklösning, Spårväg City, Nya Odenplan. Sten har även undervisat i trafikplanering på KTH.

För övrigt kommer vi i närtid även starta ett juniorråd…