Spacescape kartlägger tillgången till idrott i Eskilstuna

Publicerad den

 

Tillgång och närhet till en mångfald av idrottsan­läggningar har betydelse för såväl människors väl­befinnande som hälsa och möjlighet till en menings­full fritid. Under 2023 har Spacescape tillsammans med Eskilstuna kommun genomfört en omfattande analys av tillgång till idrott, just för att belysa var det finns ett behov av fler anläggningar.

I studien har fyra typer av tillgångsanalyser använts: närhet till idrottsanläggning, närhet till mångfald av idrottsanläggning, besökstryck på idrottsanlägg­ning samt idrottsanläggningarnas tillgång till kol­lektivtrafik.

Ta en närmare titt på rapporten här

Vill du veta mer? Kontakta Tobias Nordström.