Spacescape kartlägger Uppsalas kulturpotential

Publicerad den

För att ge utrymme för kultur och kreativitet i stadsbyggnadsprocessen behövs insikt om hur stadens kulturella utbud och förutsättningarna för dess utveckling ser ut. Spacescape har fått i uppdrag av Kulturförvaltningen i Uppsala kommun att kartlägga kulturpotentialen i staden. Syftet är att skapa ett tydligt planeringsunderlag för utvecklingen av fritids- och kulturverksamhet samt att utveckla förvaltningens behovsanalys. Utredningen kommer att utgöra en viktig grundpelare inför framtida mer ingående analyser och ska bidra till att fånga upp fritids- och kulturfrågor så att dessa integreras i kommunens tidiga planeringsskeden. På så sätt blir utredningen en viktig grund i arbetet med översiktsplanen samt kulturhuvudstadsåret och BoExpo 2029.

Tidigare har Spacescape genomfört ett antal utredningar för kulturförvaltningen i Stockholms stad. Läs mer om Stockholms kulturpotential här och om Kulturkalkylen här.

För mer information eller frågor om Spacescapes arbete med kulturfrågor kontakta Joel Hernbäck joel.hernback@spacescape.se eller Staffan Swartz staffan.swartz@spacescape.se