Spacescape medverkar i utvecklingen av certifieringssystem för stadsbyggnad

Publicerad den

citylab

Spacescape är en av få utvalda konsulter som hjälper SGBC med utvecklingen av ett certifieringssystem för stadsbyggnad – Citylab. Vår uppgift är att föra in forskningsbaserade metoder och kunskap samt att utveckla modeller för kvalitetssäkring. Spacescape har tagit initiativ för att hållbarhetscertifiera flera pågående stadsbyggnadsprojekt. Läs mer om Citylab här.